GF Moneyn Tietosuojaseloste

Me GF Moneylla (”GF”) olemme sitoutuneet suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme.

Tutustuthan tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteeseen tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi nostamalla ne Ajankohtaista-palstalle.

 

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

GF Money Consumer Finance Oy
Y-tunnus: 2382033-5
Osoite: Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku
Puhelinnumero: 09 427 05044
Sähköposti: asiakaspalvelu@gfmoney.fi

 

2 Rekisteröityjen ryhmät

  1. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään sopimussuhde tai hän on pyrkinyt sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa esimerkiksi jättämällä lainahakemuksen; tai
  2. Henkilö on osallistunut rekisterinpitäjän markkinointikampanjaan tai tilannut uutiskirjeen; taikka
  3. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

3 Mitä henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai tuotteidemme tai palveluidemme käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Henkilötiedot, joita keräämme suoraan sinulta:

Henkilötiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta:

 

4 Miten käytämme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tarjota sinulle neuvontaa ja palveluita.

Sopimusvelvoitteiden tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen tai sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

Lakisääteinen velvollisuus

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista:

Markkinointi ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Oikeutetut edut liittyvät liiketoiminnan toteuttamiseen ja hallinnointiin siten, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua sekä parhaan mahdollisen ja mahdollisimman turvallisen verkkosivustojemme ja palveluidemme käyttäjäkokemuksen. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. kohta Käyttäjäseuranta).

Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi lähettää sinulle suoramarkkinointia vastaavista tuotteista ja palveluista sekä tallentaa asiakaspalvelupuhelut asiakaspalvelumme laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi.

 

5 Automaattinen päätöksenteko

Profilointi ja/tai automaattinen päätöksenteko ovat tarpeen, jotta voimme tehdä sopimuksen ja täyttää lakisääteiset velvoitteemme, jotka liittyvät asiakkaan luotettavaan tunnistukseen, luottokelpoisuuden määrittämiseen sekä petosten ja rahanpesun estämiseen. Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä tarkistamaan henkilöllisyytesi ja sen, oletko luotettava ja luottokelpoinen sekä pystytkö täyttämään sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet.

Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä tekemään oikeudenmukaisia ja vastuullisia lainapäätöksiä. Emme myönnä lainaa ja voimme estää luoton käytön, jos tietoomme tulee, että asiakkaalla on maksuhäiriö tai että asiakas on antanut meille vääriä tietoja. Automaattinen päätöksenteko auttaa myös vähentämään inhimillisten virheiden mahdollisuutta sekä nopeuttaa päätöksentekoa ottaen huomioon, kuinka paljon saamme lainahakemuksia.

Jos automaattisesta päätöksenteosta aiheutuu sinulle merkittäviä oikeusvaikutuksia kuten lainahakemuksesi hylkääminen, sinulla on oikeus vaatia manuaalista käsittelyä, jolloin luonnollinen henkilö käy hakemuksesi läpi.

 

6 Kenelle luovutamme henkilötietoja

Kolmannet osapuolet ja GF-konserniin kuuluvat yhtiöt

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Esimerkiksi mahdollisessa maksuviivästystilanteessa voimme luovuttaa henkilötietojasi perintätoimistolle.

Olemme tehneet valittujen palveluntarjoajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä puolestamme. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi laskutus-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien (”henkilötietojen käsittelijät”) kanssa.  Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet ja toteuttavat riittävät suojatoimet tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin sanotuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällainen tiedonsiirto on mahdollista vain, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

Käytämme sähköpostitiedotteiden lähettämiseen työkalua, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kyseinen yhdysvaltalainen toimittaja on sitoutunut noudattamaan Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

 

7 Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Tietojen säilyttämistä säännellään muun muassa seuraavasti:

 

8 Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Suojaamme henkilötietorekisteriä muun muassa seuraavin toimin:

 

9 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä monia oikeuksia, joilla voit vaikuttaa ja saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

  1. Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.

Oikeutta tarkastamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai GF -konsernin liikesalaisuuksien vuoksi.

  1. Sinulla on oikeus pyytää puutteellisen, vanhentuneen tai virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi korjata suoraan rekisterinpitäjän Online-palvelussa, tai voit esittää korjauspyynnön rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.
  2. Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

 

10   Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

 

11   Käyttäjäseuranta

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

 

12   Erimielisyyksien ratkaisu

Pyrimme ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.