Tasainen 7 % tuotto varoillesi?

Laita varasi tuottamaan – vieläpä täysin vaivattomasti!

TEE SIJOITUS

Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Yhtiön maksamista osingoista tehdään ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti.

 • Hyödynnä tasainen 7 % tuotto

  Tiedät kuinka paljon varasi tulevat tuottamaan

 • Älä maksa mitään kuluja

  Sijoituksissamme ei ole minkäänlaisia kuluja

 • Pääset tarttumaan veroetuun

  Listaamattomien yritysten osingoilla on veroetu

 • Et joudu määräaikaisuuksiin

  Sijoituksen voi lopettaa koska tahansa

Korkeatuottoinen ystävä

Sijoittaminen tapahtuu Lainaston oman sijoituspalvelun kautta

Vuonna 2015 avattu Korkeatuottoinen.fi on Lainasto Oy:n sijoituspalvelu, jonka kautta on voinut merkitä Lainasto Oy:n etuoikeutettuja osakkeita.


Ensimmäinen 20 miljoonan euron ja 40 tuhannen osakkeen Lainasto Oy:n osakeanti keräsi yli 1100 sijoittajaa ja anti merkittiin täyteen vuoden 2016 alussa.


Menestysantia seurasi uusi 10 miljoonan euron ja 20 tuhannen osakkeen anti, joka on houkutellut Korkeatuottoisen pariin yli 200 uutta sijoittajaa.


Laske tuottosi tarkasti!

Korkeatuottoisessa tiedät täsmälleen mitä ja milloin saat!


× Selaatko sivustoa älypuhelimella? Taulukko ei välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun puhelin on pystyasennossa – käännäthän laitteen tarvittaessa vaaka-asentoon!
KuukausiPäiviäOsinkoVeroMaksetaan tililleMaksupäivä
Yhteensä

Usein kysyttyä sijoittamisesta

Onko osakeannista julkaistu arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä?

Lainasto Oy:n kiinteätuottoiset B-osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain 2. luvun 1§ määritelmän mukaisia arvopapereita johtuen siitä, että ne eivät ole samalla tapaa vaihdantakelpoisia kuin vaikkapa pörssiyhtiöiden osakkeet (ts. osaketta ei voi myydä edelleen kolmannelle osapuolelle vaan ainoastaan merkintähinnasta takaisin yhtiölle). Tästä syystä kyseisen lain esitettä koskeva II osa ei myöskään sovellu.

Minulla ei ole ennestään pääomatuloja, eli miten teen veroilmoituksen?

Kaikki maksetut osingot ja toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan automaattisesti verottajalle ja ne siirtyvät sitä kautta suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Maksanko tuotosta veroa?

Lainasto Oy:n C-osakkeelle maksama osinko on luonnolliselle henkilölle pääomatulo-osinkoa, eli osinkoa jaetaan korkeintaan 7 % osakkeen matemaattisesta arvosta.  Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja osittain veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.

Voivatko yritykset tai yhteisöt olla sijoittajina?

Kyllä voivat. Korkeatuottoinen.fi -palvelu on erinomainen työkalu yritykselle esim. hetkellisesti liian suuren kassan tuottojen maksimoimiseksi. 14 päivän kuluttua sijoituksen päättämisestä tapahtuva sijoitetun pääoman palautus on riittävän nopea, mikäli yllättäviä likviditeettitarpeita ilmenee.

Sijoituksen edustamasi yrityksen/yhteisön nimissä voit tehdä seuraavasti:

1) Luo asiakastili henkilökohtaisilla tunnuksillasi.

2) Asiakastilin luonnin jälkeen lähetä asiakaspalveluumme viesti, jossa pyydetään muuttamaan asiakastili yrityksen/yhteisön tiliksi. Viestissä tulisi olla yrityksen nimi, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite sekä tilinumero.

3) Lisäksi viestiin on liitettävä yrityksen voimassaoleva kaupparekisteriote, josta käy ilmi hallituksen jäsenet sekä henkilö/-t, jolla/joilla on toiminimen allekirjoittamisoikeus.

Mitä kuluja minulle tulee?

Ei mitään. Osakkeiden merkitsemisestä ei peritä mitään kuluja, olivat ne sitten perustamis-, ylläpito- tai lopettamiskuluja. Sijoituksen tuoton laskeminen on tästä syystä hyvin helppoa. Pääoma x vuosikorko x aika – verot = tuotto. Ei piilotettuja kuluja, ei ylimääräisiä temppuja.

Miten voin lopettaa sijoituksen? Kuinka pian sijoittamani pääoma palautetaan?

Sijoituksen voi lopettaa kirjautumalla palveluun täältä. Valitse sijoituslistauksesta sijoitus, minkä haluat irtisanoa ja valitse ”Irtisano sijoitus”. Pääoma palautetaan tilillesi 14 vuorokauden kuluessa lunastuksesta (Huom! Sijoituksellesi kertyy osinkoa myös tänä aikana). Tilittämättömät osingot maksetaan viimeistään lunastusta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä.

Onko sijoituksen ajallisella kestolla mitään merkitystä?

Osakkeelle maksettava osinkoprosentti kasvaa ajan myötä. Alle kolmen kuukauden sijoitukselle maksetaan vuosituottoa 3 %. Mikäli sijoitusaika on 3 kk tai enemmän, maksetaan osakkeelle 5 % vuosituotto. Yli 6kk sijoitukselle maksetaan 7 % vuosituotto. Huom! Korkeampi tuottoprosentti huomioidaan takautuvasti, eli esim. 6 kk tultua täyteen, maksetaan sijoitukselle tuottoprosenttien erotus, 3 % välittömästi kertaeränä. Voit selvittää suunnittelemasi sijoituksen tarkan osinkojenmaksatuksen käyttämällä tällä sivulla olevaa työkalua.

Kuinka paljon otatte vastaan sijoituksia?

Vastaanotettavien sijoitusten määrää säätelee kaksi seikkaa: 1. Voitonjakokelpoisten varojen määrä, eli kuinka isolle pääomalle voimme maksaa osinkoa ylittämättä 7 % osakkeen matemaattisesta arvosta, sekä 2. kuinka nopeasti voimme turvallisesti ja kannattavasti kasvattaa luototuksen volyymiä, eli kuinka paljon kannattaa ottaa sisään pääomaa 7 % korolla niin, että sille vielä saa järkevän tuoton. Voimassaolevat yhtiökokouksen antivaltuutukset ovat yhteensä 20 000 C-osaketta, eli yhteensä 10 000 000 €.

Mihin sijoituksia käytetään?

Lainasto Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Sijoitukset täydentävät nykyistä, pääosin rahoituslaitoksilta saatua rahoitusta. Toisin sanoen, B- osakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen.

Joudunko maksamaan varainsiirtoveroa?

Et. Varainsiirtovero on Lainasto Oy:n vastuulla.

Pidätetäänkö tuotosta lähdeveroa?

Mikäli et ole Suomessa verovelvollinen, tuotosta pidätetään lähdevero, jonka suuruus riippuu Suomen valtion ja asuinvaltiosi välisestä verosopimuksesta.

Kuinka usein osinkotuotto maksetaan tililleni?

Joka kuukauden 5. pankkipäivänä maksetaan edelliseltä kalenterikuukaudelta kertynyt osinko.

Kuinka monta sijoitusta saa tehdä?

Sijoituksia voi tehdä itselle sopivina summina niin usein kuin haluaa. Sijoittaminen Lainaston tuotto-osakkeisiin onkin siksi erinomainen säästämisen ja sijoittamisen muoto. Koska sijoitukseen ei liity mitään kuluja, ei ole tarvetta taktikoida sijoituksen ajoittamisen, kasvattamisen tai pienentämisen kanssa. Voit tehdä sijoituksia niin usein kuin haluat.

Voinko lopettaa vain osan sijoituksestani?

Et valitettavasti. Sijoituksen voi irtisanoa vain kokonaisuudessaan.

Mistä näen sijoitusteni määrän?

Näet sijoitustesi kokonaismäärän, kertyneet osingot ja ennakoidut tulevat osingot kirjautumalla tunnuksillasi palveluun.

Kuinka pitkäksi ajaksi sijoitus tehdään?

Sijoitusaika on jokaisen sijoittajan itse vapaasti päätettävissä, eli sijoitusajalle ei ole asetettu mitään rajoitteita. Korkeimman eli 7 % vuosituoton saa, kun sijoitus on kestänyt 6 kk tai enemmän.

Kuinka paljon voin sijoittaa?

Pienin mahdollinen sijoitus on yksi osake, eli 500€. Sijoitukselle ei ole asetettu ylärajaa, eli teoriassa voit sijoittaa niin paljon kuin haluat, olettaen, että kaikkia osakkeita ei ole vielä merkitty (kts. yllä). Yksittäiselle sijoitukselle käytännön ylärajan asettaa eri pankkien verkkomaksupalvelut, joissa yksittäinen maksutapahtuma on usein rajattu 20 000-30 000 €:n. Sijoituksia voi tehdä useita, jolloin verkkopankin rajoitukset eivät muodosta estettä kokonaissijoituksen kasvattamiselle.

Onko sijoitukseni turvattu talletussuojalla?

Ei ole. Koska kyseessä on sijoittaminen osakkeisiin, eikä esim. pankkitalletus, talletussuoja ei sovellu tähän.

Onko tämä turvallista? Mitä riskejä on?

Lainasto Oy on myöntänyt pienlainoja vuodesta 2011 alkaen ja kyennyt joka vuosi tasaisesti kasvattamaan sekä asiakasmäärää että myyntiä, pitäen kannattavuuden kuitenkin vakaana.

Yhtiön omavaraisuusaste on erinomainen 66.54 % (31.5.2015 päättynyt tilikausi). Nykyisiin rahoitusyhtiörahoituksiin myös sisältyy kovenanttisitoumus, eli Yhtiön täytyy ylläpitää vahvaa omavaraisuusastetta, mikä tekee yhtiöstä turvallisemman. Sijoitukselle tarjottava korkein mahdollinen tuotto, 7 % vuodessa, on laskettu niin, että se mahdollistaa vero-optimoidun tuoton sijoittajalle, mutta jättää kuitenkin Yhtiölle riittävän marginaalin.

Kaikkeen sijoitustoimintaa liittyy riski. Korkeatuottoinen.fi -palvelun riskit liittyvät Yhtiön kykyyn maksaa kuukausittaiset osingot sekä kykyyn lunastaa osakkeet takaisin. Yhtiön varovainen luotonantopolitiikka ja vahva omavaraisuusaste pienentävät näitä riskejä, ja on tähän asti mahdollistanut vakaan kasvun markkinaolosuhteista riippumatta.